Ensceneringen

Voor een impressie van de landschappelijke ensceneringen, klik hier.

De ensceneringen en installaties worden meestal specifiek voor een bepaalde plaats – zowel in het landschap als voor in binnenruimten – en een bepaalde periode ontworpen. Het landschap is hierbij meestal het decor waarin composities met alledaagse attributen vervreemdende en theatrale situaties oproepen. De interactie tussen het toegevoegde en zijn omgeving vormt de essentie van het werk. Verandert òf de enscenering òf de omgeving dan heeft dit uiteraard gevolgen voor hun interactie. Neemt de intensiteit van de interactie af, dan luidt dit automatisch het eind van het werkstuk in.

Mijn installaties worden soms als “groenbeelden” omschreven omdat zij een nauwe relatie aangaan met de natuurlijke omgeving en haar karakteristieken of omdat de installatie voor een deel bestaat uit plantaardige materialen.

Buiten de beeldaspecten vormen ook onderwerpen met een vast thema zoals symboliek, geschiedenis en betekenis van de omgeving een inspiratiebron.

Via de fotografie laat ik mijn beeldverslag en interpretatie zien van deze expressie. De foto’s waren aanvankelijk bedoeld voor presentatie in port folio. Sinds 1994 worden de foto’s geëxposeerd. Deze foto’s zijn nimmer bewerkt.

Via de fotografie laat ik mijn beeldverslag en interpretatie zien van deze expressie. De foto’s waren aanvankelijk bedoeld voor presentatie in port folio. Sinds 1994 worden de foto’s geëxposeerd. Deze foto’s zijn nimmer bewerkt.

Posts Protect Plugin by http://blog.muffs.ru